BTW terugvragen bij oninbare vorderingen

Het is niet bij alle ondernemers bekend, maar een factuur moet worden verstuurd 15 dagen na de maand waarin de opdracht is uitgevoerd. BTW wordt dan over dat tijdvak afgedragen. Maar als er niet of gedeeltelijk betaald wordt, dan zou het verleidelijk zijn om de btw die is begrepen in die oninbare vordering niet als voorbelasting in aftrek brengen in de aangifte omzetbelasting. Dat is echter niet toegestaan.

Er moet in geval van oninbaarheid een afzonderlijk verzoek om teruggaaf, binnen een maand na oninbaar worden van de vordering, worden ingediend bij de Belastingdienst. Als het verzoek niet op tijd wordt ingediend, heeft de verzoeker geen rechten van bezwaar en beroep meer. Een dergelijk teruggaafverzoek moet worden ingediend via een afzonderlijke brief aan de eigen inspecteur.

Betalingsonwil
De Belastingdienst honoreert het verzoek om btw-teruggaaf alleen als de verzoeker aannemelijk kan maken dat de debiteur niet heeft betaald en niet meer zal betalen. Daar hoeft niet per se een deurwaarder bij betrokken te worden. Het is voldoende als er kan worden aangetoond dat er  verschillende pogingen zijn ondernomen om de debiteur tot betalen te dwingen, zoals het versturen van aanmaningen.

(bron: Giniraynha Poulina - Taxence)

BTW terugvragen bij oninbare vorderingen