Daling aantal rechtszaken

Wat het precieze effect is van deze maatregel is in dit stadium nog moeilijk te becijferen, maar nu deze kosten zijn verdubbeld, stappen burgers en bedrijven duidelijk minder snel naar de rechter. Griffierechten zijn de kosten die worden berekend om een rechtszaak aan te spannen. Volgens de Raad voor de rechtspraak levert deze situatie gevaren op voor de toegankelijkheid tot de rechter. In de praktijk blijkt dat het effect van de kostenverhoging het grootste is bij zaken waar relatief weinig geld op het spel staat: tussen de 250 en 2.500 euro.

(Bron: www.rechtspraak.nl)

Daling aantal rechtszaken