Minder bedrijfsbeeindigingen indicatie van herstel economie

Het aantal bedrijven dat zijn activiteiten heeft beëindigd, lag vorig jaar in Nederland bijna een tiende lager dan het jaar ervoor. In totaal werden er in 2014 een kleine 117.000 ondernemingen uitgeschreven. Het aantal faillietverklaringen daalde met 21 procent tot ruim 6900.

Het totaalaantal bedrijven in Nederland is afgelopen jaar, met 5 procent, opnieuw 'gestaag' gegroeid. In het handelsregister staan inmiddels ruim 1,7 miljoen actieve ondernemingen ingeschreven. Dit is vooral te danken aan een enorme toename van het aantal ZZP'ers. Nederland telt er momenteel bijna 880.000. Uit het rapport van de Kamer van Koophandel blijkt verder dat het profiel van de gemiddelde ondernemer afgelopen jaar vrijwel gelijk is gebleven.

De gemiddelde leeftijd van ondernemers ligt op 47 jaar en die van starters op 37 jaar. Vrouwen zijn met een aandeel van een derde in de minderheid. De ondernemers zijn verder voornamelijk mensen die in Nederland zijn geboren. Zo'n 14 procent is van oorsprong afkomstig uit een ander land.

(bron: ANP)

Minder bedrijfsbeeindigingen indicatie van herstel economie