Executie

Gerechtelijke dwanginvordering (executiefase)

De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij (uw debiteur) en bevel doen om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder - zonder verdere tussenkomst van een rechter - zelfstandig overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen van de geëxecuteerde.

Veelal zal beslag op het salaris of uitkering van uw debiteur worden gelegd of op diens inboedel of onroerende zaak. Vaak leiden deze beslagmaatregelen - waartoe de gerechtsdeurwaarder als enige in Nederland bevoegd is - tot voldoening van uw vordering.

Nieuws

Bel mij terug

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk, op het door u gewenste tijdstip terug!

Bel mij