Incasso

Buitengerechtelijke invordering (incasso)

Dit is de fase voorafgaand aan de gerechtelijke invordering (gerechtelijke procedure). In deze fase wordt getracht betaling te verkrijgen van uw debiteur door middel van schriftelijke en telefonische sommatie. De druk op uw debiteur wordt op subtiele doch correcte wijze verhoogd.

Uw debiteur dient het totaal van uw vordering, met bijkomende rente en kosten, binnen vijf dagen na dagtekening te voldoen. Daarbij wordt uw debiteur gewezen op de consequenties wanneer niet tijdig wordt betaald.

Indien uw debiteur alsnog weigerachtig blijft de vordering te voldoen, wordt uw debiteur bericht dat de vordering in rechte aanhangig wordt gemaakt voor de rechter. Hiertoe wordt de gerechtsdeurwaarder van ons netwerk ingeschakeld. De gerechtelijke invordering start met het uitbrengen van een dagvaarding door één van onze gerechtsdeurwaarders. In deze dagvaarding wordt uw vordering (inclusief rente en kosten) zo nauwkeurig mogelijk omschreven en wordt aan de rechter verzocht uw debiteur bij vonnis te veroordelen om de gehele vordering inclusief rente en kosten te betalen.  

Door middel van de buitengerechtelijke invordering zal - met het oog op het (proces)kosten risico- altijd geprobeerd worden zoveel mogelijk van uw vordering geïncasseerd te krijgen.

Als de mogelijkheden door middel van buitengerechtelijke invordering zijn uitgeput zonder genoegzaam resultaat volgt de gerechtelijke invordering (gerechtelijke procedure).

Nieuws

Bel mij terug

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk, op het door u gewenste tijdstip terug!

Bel mij